‘We zijn niet gek, we worden gek gemaakt!’

Met die boodschap zal vandaag een gesprek plaatsvinden in de vaste kamer commissie van de Tweede Kamer. De geestelijke en fysieke gezondheid van de Groningers heeft nogal te lijden onder de aardbevingsperikelen van, inmiddels, jaren touwtrekken over o.a. schadeafhandeling. Derwin Schorren, vice voorzitter van de Groninger Bodem Beweging zal deelnemen aan dit gesprek. Evenals o.a. Prof. dr. Tom Postmes die namens de RUG onderzoek heeft gedaan naar de impact van de aardbevingen op de geestelijke gezondheid. Actievoerders van de GBB zijn aanwezig in ‘dwangbuizen’ om de situatie in Groningen kracht bij te zetten.

Uit het onderzoek van de heer Prof. dr. Postmes en dr. Katherine Stroebe blijkt onder andere:

Meer dan 85.000 mensen hebben meervoudige schade aan hun huis door gasbevingen. Van hen voelt minder dan de helft zich thuis veilig. Zo’n 10.000 bewoners hebben er stressgerelateerde gezondheidsklachten door. De problemen nemen van begin 2016 tot eind 2017 sterk toe. Dit concluderen onderzoeksleiders prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen in het eindrapport van Gronings Perspectief dat zij vandaag presenteren aan opdrachtgever Nationaal Coördinator Groningen. De onderzoekers signaleren dat alleen betere schadeafhandeling of versterking dit probleem niet kan verhelpen. Ze adviseren om een integraal en gecoördineerd plan van aanpak te ontwikkelen om de Groningse problemen rond gaswinning het hoofd te bieden.

Zie voor meer informatie: https://www.groningsperspectief.nl/persbericht-aardbevingsschade-enorme-impact-op-gezondheid-en-gevoel-veiligheid/

Tijdens het rondetafel gesprek kunt u meekijken- en luisteren op: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/klompezaal