Week 2 actiemaand Respect voor Groningen! Doe ook mee

Tien jaar geleden, op 16 augustus 2012, beefde de aarde in en rond Huizinge. Heel Nederland is die dag wakker geschud. Sindsdien is het voor iedereen duidelijk dat het anders moet, toch zijn tien jaar later de problemen nog onverminderd. Bewoners zijn de dupe van de gaswinning, maar ook van een overheid die de zaken niet serieus aanpakt. Dat moet anders. 

Het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, Sandra Beckerman en Chris Garrit – de initiatiefnemers van de Fakkeltocht in stad begin dit jaar – zijn daarom op 16 augustus aan actiemaand gestart. De initiatiefnemers voeren deze actie niet alleen, maar vragen zo veel mogelijk Groningers om gedurende de maand aan te sluiten. Er zullen verspreid over de provincie negen bijeenkomsten plaatsvinden. Meer info op: www.respectvoorgroningen.nl

Deze week staan er twee themabijeenkomsten op het programma. Je bent van harte welkom om aan te sluiten! We horen graag per thema welke problemen er spelen, en vooral; wat zijn goede oplossingen? Welke veranderingen zijn nodig?

Tijdens de bijeenkomsten formuleren we eisen die worden opgenomen in de eisenlijst voor Groningen, die op 16 september wordt gepresenteerd op de Grote Markt in Groningen.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.
We zien je graag! Hopelijk tot dan.


THEMABIJEENKOMST ONDERNEMERS

Waar? 
Dorpshuis Garmerwolde – Oude rijksweg 6, Garmerwolde
Wanneer? 
Woensdag 24 augustus om 19:30 uur
Inloop vanaf 19:15 uur

Gesprekleider: Wilbert van der Kamp, ondernemer in Hornhuizen

Programma: Wat zijn de specifieke nadelige gevolgen van de jarenlange gaswinning voor Groningse ondernemers? Wat moet drastisch veranderen? Tijdens de bijeenkomst is er in informele sfeer gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast is er een lijst met onderwerpen die besproken zullen worden. Meer informatie hierover vind je op de website www.respectvoorgroningen.nl

Bijwonen? Meld je hier aan.


THEMABIJEENKOMST BOEREN

Waar?
Werkplaats Noorderzijlvest – Winsumerweg 8, Onderdendam
Wanneer?
Vrijdag 26 augustus om 20:00 uur 
Inloop vanaf 19:30 uur

Gesprekleider: Chris Garrit
Sprekers: o.a. Koos Wiersma (voorzitter Agrarisch Sectoroverleg Groningen),
Henk Smith (LTO Noord)

Programma: Welke invloed heeft de jarenlange gaswinning op de agrarische ondernemer? Wat moet anders? Een aantal boeren vertellen kort iets over hun persoonlijke situatie. Ook is er tijd voor een informeel gesprek tussen de aanwezigen, om zo ervaringen uit te wisselen en (waar mogelijk) vragen te beantwoorden.

Bijwonen? Meld je hier aan.