Werkbezoek Kamerleden en hoorzitting Groningen

Afgelopen maandag, 27 januari 2014, heeft een groot deel van de vaste Kamercommissie EZ een werkbezoek gebracht aan Goringen.

Dit werd gevolgd door een hoorzitting in het provinciehuis in Groningen.

De GBB was erg blij dat ons gevraagd is om het werkbezoek gestalte te geven. hiervoor hebben we een route gekozen die veel van het Groninger land liet zien maar ook de moeilijkheden m.b.t. de gaswinning blootlegde. We hebben 3 huishoudens bereid gevonden hun huis open te stellen en hun verhaal te doen aan de hele delegatie. Dit waren niet alleen de Kamerleden maar ook de CvdK Max van der Berg, enkele gedeputeerden en namens het GBB-bestuur Daniëlla Blanken.

De huizen en verhalen hebben zichtbare indruk gemaakt en Daniëlla kon uiteraard in de bus onze standpunten benadrukken en uitleggen aan de hand van breed gedragen argumenten.

Nadat de bus weer was teruggekeerd bij het provinciehuis werd de dag vervolgd met de hoorzitting, live te volgen via o.a. RTVNoord.

Namens de GBB stond Corine Jansen klaar om de door ons geformuleerde standpunten naar voren te brengen in de bewonersronde.

De hoorzitting was lang maar er is dan ook erg veel informatie gevraagd en gegeven. We hopen dat de Kamerleden met deze informatie, met onze zorgen en met onze standpunten in Den Haag aan de slag gaan om te kiezen voor Groningen. Te kiezen voor onze veiligheid, een onafhankelijke schadevergoeding en een regio-compensatie met een langetermijn commitment van Den Haag.

Op woensdag 29 janurai volgt de technische hoorzitting in Den Haag, wij zullen dit met grote belangstelling volgen en daar z.s.m verslag van doen.