Werkgroep juridisch van start.

Vandaag, 14 april, is de werkgroep ‘juridisch’ van start gegaan. Dit is een belangrijke volgende stap bij het bepalen van welke juridische stappen in de richting van de NAM en/of de Rijksoverheid door de GBB zullen worden genomen. Veiligheid en genoegdoening voor geleden schade staan daarbij voorop. De werkgroep bestaat uit vier leden van de GBB met vice-voorzitter Jelle van der Knoop als linking pin naar het bestuur.
De werkgroep zal zoeken naar de meest kansrijke procedures en vervolgens nadenken over de beste aanpak. Zij doet dit in overleg met verschillende juristen. Dit zal leiden tot een voorstel aan het bestuur van de GBB.

 

jellevanderknoop@groninger-bodem-beweging.nl