Werkgroep Veiligheid

Veiligheid voor de bewoners is het belangrijkste thema van de GBB.

Vrij van angst en zonder schade leven in je eigen huis. De werkelijkheid is voor velen nogal anders.
De tekst ’t vuilt hier nait vaaileg!, die boven het GBB affiche staat, verwoordt hoe vele bewoners van het gaswinningsgebied zich voelen.


De werkgroep heeft de volgende onderwerpen ter hand genomen

Veiligheid in huis

  • Wie is hiervoor verantwoordelijk? De burgemeester, de veiligheidsregio? Welke maatregelen nemen zij?
  • Welke maatregelen zijn te nemen om de veiligheid te laten toenemen?

– Veiligheid dijken

  • Wie is hiervoor verantwoordelijk? De waterschappen, de dijkgraven? Welke maatregelen nemen zij?

– Risicomanagement NAM

  • Heeft NAM analyses aangaande de veiligheidsrisico’s voor de bewoners tot haar beschikking?

 

De werkgroep kan op alle onderwerpen uitbreiding gebruiken.

Aanmelden kan bij Roelf Torringa of Lambert de Bont.

roelftorringa@groninger-bodem-beweging.nl

lambertdebont@groninger-bodem-beweging.nl