Wet Openbaar Bestuur inzake bouwkundig versterken

Transparatie was gevraagd met het beroep op de Wet Openbaar Bestuur (WOB) aan Economische Zaken over alle documenten en correspondentie inzake het bouwkundig versterken van woningen. Het besluit is te lezen op de website van de Rijksoverheid.