Wiebes ontvangt vandaag persoonlijk de jubileumkrant van Groninger Bodem Beweging

Op woensdag 6 november om 13.00 uur ontvangt minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, de jubileumkrant van de Groninger Bodem Beweging (GBB). Hij zal deze op zijn ministerie in ontvangst nemen.

De GBB deelt ter ere van haar tienjarig bestaan haar krant uit in Den Haag aan onder andere de Eerste en Tweede Kamer, de ministerraad en de ambtenaren van de ministeries van EZK en BZK en zo ook aan Wiebes. Op de volgende momenten wordt de krant uitgedeeld:

Programma:

7.00 uur          aan ambtenaren van EZK en BZK bij de ingangen van de ministeries (tot 9.00 uur)

10.00 uur       aan Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ingang van de Tweede Kamer Plein Den Haag

13.00 uur        aan Wiebes voor het ministerie van EZK:

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

De jubileumkrant

Op woensdag 6 november bestaat de GBB 10 jaar. Driemaal per jaar verspreidt de GBB een eigen krant in een oplage van 100.000 exemplaren in een groot deel van de provincie Groningen. Met artikelen, columns en interviews worden de ontwikkelingen en dilemma’s rondom het gaswinningsdossier in Groningen beschreven vanuit het perspectief van de bewoners in het gebied. Cartoonist Pluis (o.a. Telefgraaf en Algemeen Dagblad) weet in elke editie de actuele situatie humoristisch maar feilloos te vatten in een cartoon op de voorpagina.

Hier vindt u meer informatie over de verspreiding in Den Haag.

Hier vindt u de krant zelf.