Waardedalingsregeling per 1 januari 2023 gewijzigd

Vanaf 1 januari 2023 gaat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de vergoeding voor waardedaling berekenen aan de hand van een geactualiseerde rekenmethode. Zo verandert de peildatum van 1 januari 2019 naar 1 januari 2021. Ook worden de percentages van de waardedaling per beving en het ‘imago-effect’ aangepast naar de meest actuele percentages. Dit houdt concreet in dat de percentages die worden uitgekeerd lager zullen zijn dan voor de wijziging. Er worden daarnaast een aantal postcodegebieden toegevoegd. Je leest hier meer over de actualisatie van de waardedalingsregeling.

Overgangsfase
De overgangsfase duurt tot en met 31 december 2022. Aanvragen die voor die tijd worden gedaan worden nog behandeld volgens de huidige rekenmethode. Vanaf 1 januari 2023 zal het IMG de nieuwe methode hanteren. Heb je nog geen aanvraag gedaan? Het is dan gunstig om dit vóór 31 december dit te doen. Woon je in een van de postcodegebieden die worden toegevoegd aan de regeling? Dan kun je vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen. Een aanvraag voor de waardedalingsregeling loopt altijd via het IMG.

Nieuwe postcodes toegevoegd
Het waardedalingsgebied wordt uitgebreid. De huidige postcodes blijven behouden en er wordt er een aantal postcodes toegevoegd. De postcodegebieden die nieuw zijn ten opzichte van het huidige waardedalingsgebied zijn: 9474 (Tynaarlo), 9614 (Groningen), 9622 (Groningen), 9644 (Veendam), 9651 (Midden-Groningen), 9655(Aa en Hunze), 9657 (Aa en Hunze), 9659 (Aa en Hunze), 9679 (Oldambt), 9681(Oldambt), 9732 (Groningen) en 9971 (het Hogeland).


Wat vindt de GBB? 

De overheid en overheidsinstellingen hebben Groningen de afgelopen jaren overladen met regelingen, procedures, en al dan van toepassing zijnde uitzonderingen. Iedere keer waren daar goede argumenten voor, maar inmiddels is het overzicht totaal zoek. Groningers zien door de bomen het bos niet meer. Daarnaast ziet de Groninger een steeds grotere toename van verschillen. Verschillen die niet langer uitlegbaar zijn. Nieuwe regelingen behoren alleen opgetuigd te worden als ze nuttig zijn, voorzien in een behoefte in Groningen, én problemen wegnemen. De GBB is van mening dat deze nieuwe regeling dit niet doet. Het actualiseren van de regeling creëert juist nieuwe verschillen.

Middels een brief naar het IMG heeft de GBB in mei hierover advies gegeven. Je leest hier de brief. Van het advies is helaas niets overgenomen door het IMG.