Wordt de NAM strafrechtelijk vervolgd? 

Dinsdag 17 mei is voor de GBB een spannende en belangrijke dag! Na een jarenlange procedure horen we ein-de-lijk of de NAM strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Natuurlijk delen wij de uitspraak via onze website en social media kanalen zodra deze bekend is. Ook zullen we eventuele vervolgstappen van de GBB dan toelichten.

Hoe zat het ookalweer met de strafzaak tegen de NAM?

De GBB doet in 2015 aangifte tegen de NAM
Al in 2015 doet advocaat Gerard Spong namens de GBB en een aantal individuele gedupeerden aangifte tegen de NAM. De GBB is namelijk van mening dat de NAM moedwillig mensenlevens in gevaar bracht door het ophogen en continueren van de gaswinning in de periode tot 2015. De NAM was zich bewust van de effecten van de gaswinning op de huizen in bevingsgebied. Zo ontstonden er bijvoorbeeld ‘Acuut Onveilige Situaties’ (AOS-meldingen) waarbij bewoners per direct hun huis moesten verlaten. Toch werd de gaswinning niet teruggebracht, maar zelfs onverminderd voortgezet. De aangifte wordt in eerste instantie afgewezen door het Openbaar Ministerie (OM), maar na een ‘artikel 12’ procedure besluit het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in april 2017 dat het OM de NAM tóch moet vervolgen.

Strafrechtelijk onderzoek duurt enkele jaren
Wat volgt is een strafrechtelijk onderzoek door het OM om tot een besluit te komen. In september 2019 is het strafrechtelijk onderzoek afgerond, de NAM heeft dan drie maanden de gelegenheid om op het dossier te reageren. Maar vervolgens is er maandenlang radiostilte! De GBB voert daarom in november 2020 actie om aandacht voor de zaak te vragen.


De GBB tijdens de actie voor het gerechtshof eind 2020.
Klik op de afbeelding om meer te zien van de actie!

OM wil in eerste instantie niet overgaan tot strafrechtelijke vervolging 
In maart 2021 deelt het OM haar besluit mee aan het Gerechtshof. Het OM komt dan tot de conclusie dat de NAM geen strafbaar feit heeft gepleegd, en dient een ‘bewilligingsverzoek’ in. Hierin verzoekt het OM af te zien van strafrechtelijke vervolging van de NAM bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Natuurlijk is de GBB het hier niet mee eens. In navolging van het ingediende bewilligingsverzoek worden de klagers meermaals in de gelegenheid gesteld te reageren op het besluit en de argumentatie van het OM. Advocaat Gerard Spong hield tweemaal een overtuigend betoog, waarvan de laatste eind februari dit jaar.

Het vervolg

Op 17 mei 2022 horen we dus of het bewilligingsverzoek van het OM wordt gehonoreerd. Zo ja, dan overweegt de GBB een klacht in te dienen bij het Europees hof voor de rechten van de mens (EHRM). Zo niet, dan wordt de NAM strafrechtelijk vervolgd. Natuurlijk hoopt de GBB op vervolging, dit is wat ons betreft het enige rechtvaardige scenario. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van stichting Recht voor Groningen. Je kunt ons via de stichting ook helpen door middel van een donatie!