Wordt (niet) vervolgd

September 2015 diende de GBB een aanklacht in tegen de NAM, waarin de NAM ervan wordt beschuldigd als criminele organisatie met zijn levensgevaarlijke bedrijfsvoering de levens van inwoners van Groningen te bedreigen. Het Openbaar Ministerie (OM) laat de aanklacht lang liggen. Pas met een artikel 12 procedure, afgedwongen door mr Spong, de advocaat van de GBB, gaat het OM op bevel van de rechter in 2017 knarsetandend tot vervolging over. Vervolgens is het heel erg lang stil. Pas in de zomer van 2018 vinden een aantal getuigenverhoren plaats. Een jaar later is het onderzoek afgerond. Geheel tegen alle regels in krijgt de NAM drie maanden tijd om op het onderzoek te reageren. De slachtoffers en hun advocaten krijgen dat recht niet.

We zijn nu alweer een jaar verder en vanuit het OM is nog geen enkel geluid gehoord over de verdere vervolging van de NAM. Is het OM misschien bang, dat de NAM zijn mededaders en zijn heler er bij zal lappen? De GBB is niet van plan dit klakkeloos te laten gebeuren. Misdaad mag niet lonen. Criminelen moeten worden berecht. De rechtsstaat is in het geding. Acties zullen volgen: Wordt vervolgd!