Zal de NAM strafrechtelijk worden vervolgd?

In 2015 deed de GBB, samen met een 14 gedupeerden van de gaswinning, aangifte tegen de NAM. Zij lieten zich daarbij bijstaan door advocaat Gerard Spong. De GBB is van mening dat de Groningers groot onrecht is aangedaan door de omvangrijke schade en onveiligheid door de gaswinning.

Het Openbaar Ministerie (OM) weigerde de aangifte in behandeling te nemen. Daarop vroeg de GBB het Gerechtshof om het OM op te dragen dit wel te doen en de NAM te vervolgen. Het Gerechtshof ging hier in mee en droeg het OM zo’n vier jaar geleden op een strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM te starten. Met name zou onderzocht moeten worden of Groningers door de (gevolgen van) de gaswinning in levensgevaar zijn gebracht. Indien dit namelijk zo is, rechtvaardigt dit een strafrechtelijke dagvaarding van de NAM.

Op 22 maart 2021 liet het OM het Gerechtshof weten de NAM niet te willen vervolgen en vroeg hier het Hof toestemming voor in een zogenaamd ‘bewilligingsverzoek’. Dit verzoek bevatte de argumenten voor de stelling van het OM dat er geen sprake was van een strafbaar feit van de NAM. In het bijzonder lichtte het OM toe waarom er geen sprake was en/of is van ‘te duchten levensgevaar’ door de aardbevingen.

Binnenkort zal het Gerechtshof hier ook zelf over moeten oordelen want uiteindelijk beslist het Hof of de NAM wel of niet vervolgd dient te worden.

Op 19 juli j.l. werden de klagers (GBB en de meedoende gedupeerden) in de gelegenheid gesteld te reageren op het besluit en de argumentatie van het OM. Advocaat Gerard Spong hield een overtuigend betoog van twee uur waarom het verhaal van het OM niet klopt.

Sterke punten in zijn verhaal waren:

  • De NAM mocht dan wel een vergunning hebben gas te winnen maar dat betekende nog niet een license to kill. Naast een verantwoordelijkheid jegens de opdrachtgever – de Staat – heeft de NAM ook een verantwoordelijkheid jegens de burger. Die wordt niet weggepoetst door de mijnbouwvergunning.
  • Er is wel degelijk sprake van ‘levensgevaar’. Dit blijkt niet alleen door de vele acuut onveilige situaties, rapporten van voorspellingen van zware bevingen, de tientallen huizen die door de NAM zijn opgekocht omdat het risico om er te blijven wonen te groot werd maar ook door de duizenden huizen die versterkt moeten worden omdat ze bij doorrekening niet aan de veiligheidsnorm voldeden.

Gerard Spong staafde zijn betoog met talrijke uitspraken van de Hoge Raad.

Daarna kregen de ‘klagers’ kort het woord. Namens de GBB stelde voorzitter Jelle van der Knoop dat de Groningers het absoluut niet zouden begrijpen als de slotsom zou zijn dat er geen sprake zou zijn van levensgevaar. Immers, was er geen levensgevaar te duchten geweest, dan zou er nooit sprake zijn geweest van de ontruiming en het slopen van onveilige woningen en het versterken van duizenden woningen. En dan was ook nooit de gaskraan dichtgegaan.

Op 29 november mag de NAM haar weerwoord geven. Daarna zal het Hof besluiten of de NAM strafrechtelijk zal worden vervolgd, of niet.

Recht voor Groningen

Wist jij dat de GBB in 2016 de stichting Recht voor Groningen (RvG) heeft opgericht? Het doel van de stichting is rechtszaken te financieren die voor een brede groep gedupeerden van belang kunnen zijn, zoals de hierboven genoemde strafzaak die nu tegen de NAM loopt.

Wil jij ons helpen in deze strijd tegen onrecht? Steun Recht voor Groningen! Met jouw donatie kunnen gedupeerden beter voor hun rechten vechten.
Kijk op de website voor meer informatie: www.rechtvoorgroningen.nl of stort rechtstreeks een gift op: NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. “Recht voor Groningen”. Overigens kun je op de website van RvG de rechtszaak tegen de NAM stap voor stap volgen.