GBB dient zienswijze in tegen ontwerp gaswinningsbesluit 2020-2021

Op 28 juli jl. dienden wij onze zienswijze in tegen het ontwerp-vaststellingsbesluit 2020-2021. Wij dienden deze zienswijze in om in beroep te kunnen gaan tegen het definitieve vaststellingsbesluit. Wij vinden o.a. dat:

  • Het in een wet of vaststellingsbesluit vastgelegd moet worden dat de gaswinning daadwerkelijk in 2022 wordt gestopt;
  • Dat het HRA-model niet kan inschatten hoe veilig het in Groningen is. Ook TNO zou het dreigingsniveau hoger inschatten dan in het HRA-model gedaan wordt. Wiebes geeft echter geen gehoor aan TNO’s zorgen;
  • Leveringszekerheid wordt nog steeds boven de veiligheid van Groningers gesteld;
  • Er geen zekerheid gegeven wordt over de versnelling van de versterking;
  • Er te weinig rekening gehouden wordt met de gezondheid van Groningers. Er wordt niet voldoende stilgestaan bij de oorzaak van gezondheidsklachten van Groningers. Deze wordt namelijk ook (juist) veroorzaakt door het gevoel van onveiligheid. Dat gevoel ontstaat door de dreiging van aardbevingen gecombineerd met onzekerheid over de veiligheid van het huis.

Klik hier om onze volledige zienswijze te lezen.