Zienswijze Warffum

Zoals bekend heeft minister Henk Kamp het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de inrichting Warffum vastgesteld. Dat betekent dat de NAM alle ruimte krijgt de laatste 1 miljard kuub uit het “kleine veld” Warffum te halen. Op dit ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend. Dat kan van 7 juli tot en met 17 augustus.
Warffum Alert! heeft in samenwerking met de GBB en advocaat Jewan de Goede een concept-zienswijze opgesteld.

Lees hier de concept-zienswijze {pdf}

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen de zienswijze mede-ondertekenen.

Stuur voor mede-ondertekening van de zienswijze van Warffum Alert! een aanmeldings e-mail naar warffum.alert@gmail.com met in de onderwerpregel Zienswijze, en in de tekst uw naam en adresgegevens. Uw naam wordt dan toegevoegd aan de lijst, en de advocaat die de zienswijze zal verzenden werkt dan ook met uw volmacht.

Aanmelden kan tot 15 augustus 12.00 uur. Op die dag krijgt iedereen die zich aangemeld heeft de definitieve zienswijze per e-mail en heeft dan nog de gelegenheid zich alsnog van de lijst te laten schrappen. De definitieve lijst van mede-ondertekenaars wordt 16 augustus 12.00 uur doorgegeven aan de advocaat die dan de zienswijze verzendt.

Minister Henk Kamp neemt naar verwachting rond 1 oktober het definitieve besluit.
Tegen het besluit is beroep mogelijk. Het zelf indienen of mede-ondertekenen van een zienswijze is van belang omdat alleen indieners en mede-ondertekenaars het recht hebben in beroep te gaan tegen het besluit.