Zwaard van Damocles

Persbericht Groninger Bodem Beweging,

—–>> 17 november 2014 <<—–!!

Minister Kamp zegde toe dat woningen en gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied versterkt zouden worden. Dat was de belangrijkste peiler waarop het uitstel van zijn besluit begin 2013 rustte en daarna het voorlopig besluit van Kamp begin dit jaar. Uit de kamerbrief van de minister 11 februari 2013: “Volgens de huidige planning zal de NAM in het tweede kwartaal van dit jaar (2013) beginnen met de inventarisatie en in het derde kwartaal met versterkingswerkzaamheden.

Nu, november 2014, is er nog geen begin gemaakt met het verstevigen van woningen. Het blijft te lang stil. In de loop van 2014 schrijft de NAM een prijsvraag uit voor ideeën hoe onze woningen het beste kunnen worden verstevigd,  zodat zij bestand zijn tegen de verwachte grondversnellingen door zwaardere bevingen. Weten ze het niet of wordt er getraineerd?

Binnenkort komt de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR), die aan zou moeten geven welke woningen verstevigd moeten worden en op welke wijze. De GBB is blij met duidelijkheid maar tegelijkertijd ongerust. Vanuit bestuurlijke kringen in de provincie komen geluiden dat het huizenbestand in het aardbevingsgebied grotendeels op de schop moet. Dit wordt ook waarschijnlijk geacht door interne deskundigen van de GBB. Dan zal bij NAM en deze minister snel de afweging worden gemaakt dat uitkopen en slopen goedkoper is. Veel woningen zullen bovendien niet afdoende kunnen worden versterkt.

Het doorzetten van grootschalige sloop zal het Groningse cultuurlandschap vernietigen. De GBB vermoedt dat minister Kamp en de NAM al langer weten dat dit zwaard van Damocles boven het Groninger land hangt en daarom zo stuurloos en besluiteloos zijn in de aanpak van de versteviging.

De GBB hamert er daarom op het beleid niet (uitsluitend) te baseren op de gevolgen van de aardbevingen maar vooral te kijken naar de oorzaak: de gaswinning. Alleen een drastische vermindering van de gaswinning zal de kans op bevingen verkleinen en daardoor de draconische maatregelen grotendeels kunnen voorkomen.