Zwart-Wit boek Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief

In 2016 is de pilot Heft-in-eigen-Hand (HEFT) door Nationaal Coördinator Groningen gestart als proef voor 50 particuliere woningeigenaren. Een jaar later werd deze pilot opgevolgd door Eigen initiatief (EI). Het uitgangspunt voor deze programma’s is dat bewoners een grote mate van ruimte hebben in de voorbereiding en uitvoering van bouwkundige versterking van hun pand. De bewoners staan onder begeleiding van een door de NCG gefaciliteerde bouwbegeleider. Er zijn in totaal 272 adressen die meegenomen worden in deze programma’s. In december vorig jaar waren 48 van deze woningen opgeleverd.

Uit de pilot HEFT is een bewonerscontactgroep voortgekomen die tot vandaag de dag actief is en tweemaandelijks contact heeft, los van de NCG, over het proces waarin zij deelnemen. De contactgroep is inmiddels uitgebreid met deelnemers van de opvolgende pilot EI. De deelnemers van HEFT en EI lopen tegen veel problemen aan het hebben moeite om grip en duidelijkheid te krijgen in hun versterkingsproces. Zij sloegen de handen ineen en overhandigden in september 2020 het ‘Zwart-Wit boek’ aan NCG, ter voorbereiding op de aangekondigde gesprekken tussen NCG en de bewonerscontactgroep. In dit boek worden, zoals je hier kunt lezen, vragen en problemen opgesomd en mogelijk antwoorden en oplossingen hiervoor door de contactgroep aangedragen.

Naar eigen zeggen heeft de bewonerscontactgroep ondertussen op veel punten helderheid gekregen en zijn veel fluïde zaken door NCG eindelijk vastgelegd. Hiertoe is in maart dit jaar een tweede Zwart-Wit boek gemaakt waarin mogelijke oplossingen voor problemen worden aangereikt en kaders van de NCG worden toegelicht. Mocht je ook deelnemen aan de pilots HEFT of EI, dan is het Zwart-Wit boek een handig document om bij de hand te houden als je tegen problemen aanloopt tijdens het versterkingsproces. De kaders programma HEFT en EI staan sinds september 2020 ook online op de website van NCG.

Je vindt het Zwart-Wit boek hier: Zwart-Wit boek HEFT/EI maart 2021.

Sinds 2020 is NCG overigens ook gestart met Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) waarbij de bewoner vanuit het verkregen versterkingsadvies samen met een zelfgekozen aannemer op eigen initiatief kan werken aan het ontwerpen en uitvoeren van de versterkingsmaatregelen.