Compensatie voor waardedaling

Het kopen van een woning in de aardbevingsregio is vanwege het risico van bevingen minder aantrekkelijk geworden. Hierdoor heeft de woningmarkt in deze regio, met name het gebied in en rond Loppersum, een flinke knauw gekregen. Naast dit algemene effect is er voor veel woningen nog een extra waardedaling vanwege daadwerkelijk geleden schade, meer specifiek: vanwege gebleken kwetsbaarheid voor bevingen. Het ene huis is – vanwege ouderdom, specifieke constructie, ligging, grondsoort – kwetsbaarder voor bevingen dan andere. De waardedaling zal bij die huizen groter zijn. In de groep van kwetsbare woningen is er een subgroep van huizen die zo kwetsbaar zijn gebleken en schade hebben geleden dat zij onverkoopbaar zijn geworden, althans voor een redelijke prijs.

Het ministerie van EZK heeft een commissie ingesteld die een algemene regeling moet maken voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Dit moet leiden tot een schatting van de waardedaling per gebied, die de woningeigenaren vervolgens vergoed krijgen.

Wat wil de GBB concreet?

  • De schatting van de waardedaling moet zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid staan. Daarom dienen de uitkomsten van het model – vóór het toepassen daarvan – aan de werkelijkheid getoetst te worden. Dit kan met behulp van taxateurs maar ook op basis van historische verkoopcijfers.
  • Woningeigenaren die in het verleden gebruik hebben gemaakt van de waarderegeling van de NAM (bij verkoop) dienen gebruik te kunnen maken van de nieuwe regeling met verrekening van de verkregen compensatie in het verleden. Ook woningeigenaren die in het verleden hun huis hebben verkocht (vanaf Huizinge, augustus 2012) of verkregen via vererving, zonder gebruik te (kunnen) maken van de waarderegeling van de NAM, moeten van de nieuwe regeling gebruik kunnen maken.
  • Er moet een aanvullende waardedalingregeling komen, mocht er in de toekomst een nieuwe gebeurtenis voordoen die tot een verdere daling van de woningwaarden tot gevolg heeft.
  • Er dient een opt out regeling te komen, bedoelt voor panden waarvoor er aanleiding is om de berekende waardedaling niet van toepassing te verklaren. De aanleiding kan bijvoorbeeld zijn: onverkoopbaarheid van het pand door gebreken, op grond van verwachte kwetsbaarheid voor aardbevingen of door het unieke karakter van het pand. In die situaties schiet elke waardedalingregeling – die naar haar aard algemeen is – tekort. Voor deze panden moet er een alternatieve waardedalingberekening komen.
  • Bij de bepaling van de waardedaling moet rekening worden gehouden met een beperkt aantal belangrijke individuele kenmerken, zoals de gebleken kwetsbaarheid voor aardbevingen, de grootte van het huis, alleenstaand of niet en bouwjaar. De verwachting is dat door verschillen in deze kenmerken de waardedaling niet voor elk pand binnen een postcodegebied hetzelfde zal zijn.

De GBB wil een regeling die zoveel mogelijk in de buurt komt van de werkelijke waardedaling van een pand. Dus waar de eigenaar recht op heeft.