Gaswinning

Groningers hebben recht op veilig wonen, net als alle andere Nederlanders. Doordat er bevingen ontstaan door gaswinning in het Groningenveld wonen zij echter niet veilig. De gaswinning is dus de oorzaak van de onveiligheid. Deze oorzaak moet worden weggenomen.

Wat wil de GBB concreet?

  • De gaswinning in het Groningenveld moet per 1 oktober 2023 definitief stoppen. Gelet op de nieuwe risicoanalyse van TNO, de snoeiharde conclusies van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) en het uitdrukkelijke advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om het Groningenveld per ommegaande definitief te sluiten, kan de staatssecretaris niet volstaan met het langer aanhouden van het Groningenveld.
  • Nazorg is nodig: Na het afsluiten van de putten zijn de bevingen nog niet over. Een jarenlang intensief monitorings- en toezichtsysteem is vereist.