Gaswinning

De gaswinning moet definitief stoppen
De gaswinning is vanaf 1 oktober jl. naar 0, maar de putten zijn nog niet definitief gesloten. Het Groningenveld blijft nog als ‘back-up’ optie beschikbaar voor gaswinning. De GBB vindt dit, na de keiharde conclusies van de parlementaire enquêtecommissie, ontoelaatbaar.  De gaswinning moet zo snel mogelijk definitief stoppen. Daarvoor zijn twee dringende redenen: veiligheid en zekerheid.

Veiligheid
De seismische dreiging door toedoen van de gaswinning neemt weliswaar jaarlijks af, maar is nog substantieel hoog. Door deze seismiciteit is het onveilig in Groningen. Er is een massale versterkingsoperatie gaande om elk huis in Groningen veilig te maken. De verwachting is dat ruim 11.000 adressen nog versterkt of gesloopt en herbouwd moeten worden. Dit betekent dat zo’n 11.000 gezinnen op dit moment niet veilig wonen! Het is vanwege deze onveiligheid onverantwoord om gaswinning uit het Groningenveld als optie open te houden.

Zekerheid
De problemen in Groningen zijn onverminderd groot. Gedupeerden zitten nog járen opgezadeld met ingewikkelde bureaucratie, vernielde gemeenschappen en stress en onzekerheid. De gezondheidsproblemen zijn groot, voor jong en oud. Elke Groninger wil een punt zetten achter deze ellende. Eén zekerheid: dat de putten voorgoed dicht zijn, wordt de Groningers nog steeds niet geboden. Terwijl het zo heilzaam zou zijn.

Tot slot, nazorg is nodig: na het afsluiten van de putten zijn de bevingen nog niet over. Een jarenlang intensief monitorings- en toezichtsysteem is vereist.