Gaswinning

Groningers hebben recht op veilig wonen, net als alle andere Nederlanders. Doordat er aardbevingen ontstaan door de gaswinning wonen zij echter niet veilig. De gaswinning is dus de oorzaak van de onveiligheid. Deze oorzaak moet worden weggenomen.

Wat wil de GBB concreet?

  • De gaswinning in het Groningenveld stoppen: De gaskraan moet zo snel mogelijk helemaal worden dichtgedraaid. De putten moeten definitief worden afgesloten. Tot dat moment dient er zo min mogelijk te worden gewonnen.
  • De backupfunctie beperken: Een eventuele periode van ‘waakvlam’ moet zo kort mogelijk zijn.
  • Nazorg is nodig: Na het afsluiten van de putten zijn de aardbevingen nog niet over. Een jarenlang intensief monitorings- en toezichtsysteem is vereist.