Gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat de effecten en indirecte effecten van de aardbevingen gevolgen hebben voor de fysieke en geestelijke gezondheid van gedupeerden. Gevoelens van onveiligheid, de overlast van steeds opnieuw schade melden en vergoeding moeten bevechten, financiële problemen doordat het huis onder water staat vanwege schade en waardedaling leiden tot stress en woede en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen, met soms psychische gevolgen. Uit doorlopend onderzoek van Groningers Perspectief blijkt aantoonbaar dat de gezondheid van Groningers met gaswinningsschade vanaf 2021 duidelijk afneemt. Ook na de Parlementaire enquete aardgaswinning Groningen zien we nog geen verbetering. Ook is er sprake van verminderd vertrouwen in de Rijksoverheid.

Wat wil de GBB concreet?

  • Het Rijk moet de mens centraal stellen: De problemen in het gasdossier worden inadequaat aangepakt. Dit heeft grote gevolgen voor de leefkwaliteit in het gebied. Er is te weinig oog voor de grote gezondheidsgevolgen door de gaswinningsproblematiek. Daarom moeten de aanbevelingen uit het onderzoek van Stroebe en Dückers zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Het Rijk moet daarbij de financiële middelen leveren om de aanbevelingen uit de voeren.
  • Het sociaal handvest als toetssteen: De GBB, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben gezamenlijk het sociaal handvest opgesteld. In dit stevige handvest, gericht aan politiek en bestuurders, geven de drie organisaties aan met welke mensgerichte uitgangspunten de problemen in Groningen per direct moeten worden aangepakt om na vele jaren van gesteggel en vertraging het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Dit zal de de levenskwaliteit van Groningers verhogen.
  • Er moet speciaal aandacht zijn voor jongeren die opgroeien in het bevingsgebied. Uit onderzoek (september 23) van de Kinderombudsman blijkt onder andere dat conflictsituaties tussen ouders en overheid nadelige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Keep it simple! Al jarenlang worden er allerlei regelingen opgetuigd en wijzigingen aangebracht in de herstel- en versterkingsoperatie. Gedupeerden zien door het bomen het bos niet meer. Dossiers stapelen zich op. Het Rijk moet ervoor zorgen dat de herstel- en versterkingsoperatie simpel en overzichtelijk wordt voor Groningers.