NAM en politiek verantwoordelijk

Inmiddels geeft het rapport van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen inzicht in de rol van het kabinet en de politiek. In Den Haag gingen de economische belangen steevast voor de belangen van inwoners. De Tweede Kamer was te weinig kritisch en slecht geïnformeerd, en voerde haar controlerende macht onvoldoende uit. Door de constructie van het gasgebouw konden belanghebbenden jarenlang hun gang gaan. Niet alleen de gaswinning, maar ook het beleid vanuit Den Haag heeft gezorgd voor de ramp-in-slow-motion in Groningen. De GBB is blij dat dit in de parlementaire enquête is vastgelegd.

Dan de verantwoordelijkheid van de NAM. Het Openbaar Ministerie moet de NAM dagvaarden en strafrechtelijk vervolgen: Al jaren loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM op grond van de aangifte van de GBB. In essentie wordt de NAM ervan beschuldigd dat zij doorgegaan is met de gaswinning in Groningen terwijl zij (vanaf een bepaald moment met zekerheid en objectief vast te stellen) wist van de grote risico’s die de bewoners in Groningen liepen en nog altijd lopen. De NAM heeft om geldelijk gewin bewoners willens en wetens in levensgevaar gebracht. In het strafproces zal de NAM ter verantwoording worden geroepen (en indirect het Rijk). Kijk voor meer informatie hierover kijk op: rechtvoorgroningen.nl