Schadeafhandeling

Na jaren strijd werd wettelijk vastgelegd dat gedupeerden niet langer zelf hoefden te bewijzen dat ze mijnbouwschade hadden. Dit bewijsvermoeden is de laatste jaren steeds verder uitgehold, zo werd ook door de parlementaire enquêtecommissie bevestigd.
In antwoord hierop heeft het kabinet vastgelegd dat, tot schades van 60.000 euro, niet hoeft worden vastgesteld of gaswinning de oorzaak is. Maar dit geldt alleen voor woningeigenaren die voor de ‘herstel in natura’ optie kiezen. Niet voor degenen die hun schade vergoed willen hebben. Op deze manier gaan we op de oude voet verder; het wordt gedupeerden nog altijd lastig gemaakt. Dit vindt de Groninger Bodem Beweging onacceptabel.

Zorg ervoor dat zwaar gedupeerden niet weer in een ingewikkelde en langdurige strijd verzeild raken om hun schade vergoed te krijgen. Laat daarom de causaliteit helemaal los voor woningen die fysiek liggen boven het Groningenveld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk. En ga voor de rest van het bevingsgebied terug naar de soepele beoordeling van het Panel van Deskundigen uit 2019.

Door de causaliteitsvraag los te laten kost een maatwerkprocedure aanzienlijk minder tijd, er hoeft immers niet meer per schade vastgesteld te worden wat de oorzaak is. Dit heeft een zeer positief bijeffect; kortere afhandelingstermijnen.

Een juridische strijd moet zo veel mogelijk voorkomen worden.

Neem bij schadebeoordeling alle schades mee, ook schades die eerder afgewezen zijn als B of C-schades of om een andere reden, zodat het eindresultaat mogelijk wordt van een volledig herstelde woning.

* Panel van deskundigen: “Beantwoording vragen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.”, 22 januari 2019.