Uitkoopregeling

Als gevolg van de waardedaling van huizen en soms de onverkoopbaarheid ervan in het aardbevingsgebied, staan veel huizen hypothecair onder water en kunnen slechts met (veel) verlies worden verkocht. Woningeigenaren die om wat voor reden ook willen verhuizen wordt dit hierdoor onmogelijk gemaakt; ze dreigen een grote restschuld over te houden. Dat huizen soms onder water staan speelt ook elders in het land. Echter de effecten van de gaswinning vormen hier een belangrijk deel van de oorzaak van het probleem. De aardbevingen zorgen voor waardedaling en zijn tegelijkertijd voor een aantal mensen de reden om uit het gebied te willen vertrekken. De dreiging van een zware beving hangt nog steeds boven ons hoofd. Juist de bewoners van kwetsbare huizen – met een forse waardedaling – hebben de meeste reden om angstig te zijn voor zwaardere bevingen en om weg te willen uit het gebied. Niettemin worden deze mensen gegijzeld in eigen huis.

Wat wil de GBB concreet?

  • Mensen die uit het gebied weg willen, moeten de gelegenheid krijgen om te vertrekken. Het Rijk dan wel de NAM moet hen verplicht uitkopen. De zogenaamde Moerdijkregeling zou hier van toepassing kunnen worden verklaard. In ieder geval moeten de bewoners een uitkoopprijs krijgen die dicht in de buurt ligt van de waarde die de woning zou hebben, als er geen aardbevingen zouden zijn geweest.

De uitkoopregeling dient in overleg met de maatschappelijke organisaties te worden uitgewerkt.