Versterking

Bij individuele huizen die versterkt moeten worden doen zich de meeste problemen voor als er al een versterkingsadvies ligt. In de volgende fase moet dit advies omgezet worden in een uitvoeringsplan waarin de te nemen maatregelen zijn opgenomen. Van elke maatregel moet door de bewoner en de aannemer aangetoond worden aan de NCG dat de maatregel nodig is voor de constructieve veiligheid: anders wordt het niet vergoed. Ook moet van elke maatregel aangetoond worden dat de prijs marktconform is: anders wordt het niet vergoed. Talloos zijn de problemen van de Groningers met de NCG in deze fase. Deze fase duurt daardoor ook vaak erg lang.

Als in een kamer twee van de vier wanden constructief niet veilig zijn worden die twee wanden aangepakt. Met de andere twee wanden wordt niets gedaan. Dat moet anders. De hele kamer moet aangepakt worden: zoals een goed huisvader het zou aanpakken als het zijn eigen verbouwing betrof.

Ga per huiseigenaar na wat de wensen zijn, en maak gezamenlijk een plan, waarbij er voldoende ruimte en budget is voor koppelkansen en wensen van de bewoner. Doe dit met oog voor ruimtelijke kwaliteit.