Versterking

De effecten van de aardbevingen brengen bewoners in Groningen in gevaar. Huizen kunnen instorten. Dat kan door een zware beving; deskundigen zeggen dat een beving van kracht 5 op de schaal van Richter mogelijk is. Dat is zo’n 50 maal sterker dan de beving van Huizinge. Het kan echter ook door de stapeling van allerlei schades door zwakkere bevingen, als het huis constructief slecht is. Omwille van de veiligheid moeten onveilige woningen daarom worden versterkt zolang de aardbevingen voortduren.

Wat wil de GBB concreet?

  • Veiligheidsnorm voor alle Nederlanders hanteren: Zolang er nog aardbevingen plaatsvinden, moet de kans op het instorten van huizen zo klein mogelijk te worden, even groot als in de rest van Nederland.
  • Alle huizen op veiligheid inspecteren: Zolang de aardbevingen nog doorgaan moeten alle onveilige huizen worden versterkt. Of een huis onveilig is, kan alleen worden bepaald door dit te inspecteren. Alle huizen in het gebied waar aardbevingen voorkomen of effect hebben, moeten daarom worden geïnspecteerd.
  • HRA-methode van NAM niet gebruiken: De zogenaamde “Hazard and Risk Assessment” (HRA) methode van de NAM mag niet worden gebruikt om te bepalen of een specifiek huis onveilig is. De methode is ontwikkeld om een schatting te krijgen van het aantal onveilige woningen in het gehele gebied, zonder daar een specifiek adres aan te koppelen. De methode is dus niet geschikt om individuele huizen te beoordelen.
  • Regio moet versterkingsoperatie leiden: De regio (bestuurders en maatschappelijke organisaties) dient een belangrijke rol te krijgen bij het bepalen van de randvoorwaarden van de versterkingsoperatie (normen, prioritering, snelheid, in te zetten capaciteit, budgetruimte). De concrete versterkingsplannen worden per gemeente door de lokale stuurgroepen bepaald en door een Uitvoeringsorganisatie (UO, nu nog het NCG) uitgevoerd. Deze moet een maximale slagkracht te hebben.
  • Eigenaar bepaalt: Uiteindelijk bepaalt de eigenaar of zijn of haar pand versterkt wordt. Hij of zij moet tevens akkoord gaan met het concrete versterkingsplan van zijn pand, dat het UO, in overleg met hem of haar, heeft vastgesteld.
  • Ontwikkel plannen samen met bewoners: Als er sprake is van een gebiedsgericht versterkingsplan, bijvoorbeeld in een dorp of wijk, dient dit plan in samenspraak met de bewoners ontwikkeld te worden.
  • Mogelijkheid tot versnelde inspectie: Bewoners die zich niet veilig voelen, moeten een versnelde inspectie kunnen krijgen.