Versterking

De effecten van de aardbevingen brengen bewoners in Groningen in gevaar. Huizen kunnen instorten. Dat kan door een zware beving; deskundigen zeggen dat een beving van kracht 5 op de schaal van Richter mogelijk is. Dat is zo’n 50 maal sterker dan de beving van Huizinge. Het kan echter ook door de stapeling van allerlei schades door zwakkere bevingen, als het huis constructief slecht is. Omwille van de veiligheid moeten onveilige woningen daarom worden versterkt zolang de aardbevingen voortduren.

Wat wil de GBB concreet?

  • Veiligheidsnorm voor alle Nederlanders hanteren: Zolang er nog aardbevingen plaatsvinden, moet de kans op het instorten van huizen zo klein mogelijk worden, even groot als in de rest van Nederland.
  • Alle huizen op veiligheid inspecteren: Zolang de aardbevingen nog doorgaan moeten alle onveilige huizen worden versterkt. Of een huis onveilig is, kan alleen worden bepaald door het gebouw te inspecteren. Alle huizen in het gebied tot waar de aardbevingen effect hebben, moeten daarom worden geïnspecteerd.
  • Eigenaar bepaalt: Uiteindelijk bepaalt de eigenaar of zijn of haar pand versterkt wordt. De eigenaar moet akkoord gaan met het concrete versterkingsplan van zijn pand, dat de NCG, in overleg met hem of haar, heeft vastgesteld.
  • Ontwikkel plannen samen met bewoners: Als er sprake is van een gebiedsgericht versterkingsplan, bijvoorbeeld in een dorp of wijk, dient dit plan in samenspraak met de bewoners ontwikkeld te worden.
  • Tempo in de versterkingsoperatie: Als een huis geïnspecteerd is mag het niet 5 jaar duren voordat het wordt aangepakt. Onzekerheid en wachten is onverantwoord.
  • Gelijke behandeling: Als twee huizen gelijkwaardig zijn dienen ze ook een gelijkwaardig aanbod voor de versterking van de NCG te ontvangen.
  • Faire bejegening: Als een eigenaar twijfelt over het aangeboden versterkingsadvies moet hij of zij een deskundige adviseur kunnen inschakelen, betaald door de NCG. Ook moet er bij een geschil een zorgvuldige bezwaar- en beroepsprocedure zijn, waarin de eigenaar een gelijkwaardige positie heeft, door een onafhankelijke instantie uitgevoerd.