Word lid

Wat fijn dat je geïnteresseerd bent om lid te worden! Door je lidmaatschap steun je de GBB en daardoor kunnen wij de belangen behartigen van de inwoners die schade ondervinden – emotioneel en/of financieel – als gevolg van de gaswinning in Groningen. Wij zijn er voor iedereen: jong en oud, groot en klein, gedupeerde en steunbetuiger. Als lid houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

 

 

Als je dit formulier invult ben je direct lid van de Groninger Bodem Beweging.

    De jaarlijkse contributie bedraagt €10 per kalenderjaar. Na ontvangst van de factuur kan het bedrag overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer NL50 RABO 0153 1650 65 t.n.v. Groninger Bodem Beweging. De contributie voor het volgende jaar is steeds aan het begin van het jaar verschuldigd. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de eerste betaling is ontvangen en eindigt per direct bij schriftelijke wederopzegging of per e-mail. Als je op verzenden drukt ga je akkoord met onze privacy verklaring.

    Direct na de aanmelding wordt een bevestigingsmail gestuurd. Mocht deze niet worden ontvangen, neem dan contact op via: contact@groninger-bodem-beweging.nl